Pomiar temperatury i wilgotności w drukarni

Jednym z przykładów zastosowania mierników parametrów środowiskowych serii ProSens jest monitoring temperatury i wilgotności powietrza w drukarni. Utrzymanie tych parametrów na właściwym poziomie ma kluczowe znaczenie dla procesu druku oraz magazynowania materiałów drukarskich.

W aplikacji do monitorowania 10 pomieszczeń zastosowano model QM-212 w dwóch wykonaniach:
QM-212-00-0-2-0-00-0-10-3-2 ze zintegrowaną sondą temperatury,

QM-212-00-0-3-0-00-1-10-3-3 ze zintegrowaną sondą temperatury i wilgotności oraz lokalnym wyświetlaczem.

W pomieszczeniach, stale użytkowanych przez operatorów maszyn drukarskich, zastosowano model z wyświetlaczem, co ułatwia bezpośrednią kontrolę temperatury i wilgotności.W pozostałych pomieszczeniach, w tym magazynowych, zastosowano modele bez wyświetlacza. Wszystkie urządzenia zostały podłączone jedną linią RS-485 do komputera PC.

Do prezentacji i rejestracji zbiorczych pomiarów służy oprogramowanie SimCorder NETWORK. Dane aktualne i historyczne, ze wszystkich punktów pomiarowych, są dostępne lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem sieci internetowej. W razie przekroczenia wartości granicznej pomiaru służby utrzymania ruchu otrzymają powiadomienie sms o wystąpieniu stanu alarmowego, co umożliwia szybką reakcję.

Zapraszamy do lektury broszury na temat urządzeń ProSens.